ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนวลจันทร์ พิทักษา
คุณครูพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรนภา วรวะลัย
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3


คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3