ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค ครั้งที่ 67 /2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ (อ่าน 265) 04 ธ.ค. 60
โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค ครั้งที่ 67 /2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม (อ่าน 223) 04 ธ.ค. 60
รับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 425) 10 มี.ค. 60
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 25 พฤศจิการยน 2559 (อ่าน 354) 21 ต.ค. 59
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิการยน 2556 (อ่าน 825) 26 พ.ย. 56
สถานที่ในการจอดรถยนต์ (อ่าน 710) 22 พ.ย. 56
กิจกรรมการแข่งขัน (อ่าน 735) 22 พ.ย. 56
การแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิการยน 2556 (อ่าน 668) 22 พ.ย. 56
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2556 (อ่าน 665) 25 ก.ย. 56
กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ (อ่าน 765) 25 ก.ย. 56
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00น. (อ่าน 933) 29 พ.ค. 55
ข่าวประชาสัมพันธ์ 1อุตุฯ ประกาศเตือนภัย (อ่าน 908) 28 พ.ค. 55